Bagong Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Triumph Int’l. Phils. Inc

Name Bagong Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Triumph Int’l. Phils. Inc Abbreviation BPMTI-Independent Country Philippines (Non-adhering country) Type Company Union Sector Textiles, Leather and Garments